ONO-ONO

0

SMD: Samen Meer Doen

Sinds 2015 is de gemeente Enschede verantwoordelijk voor het sociale domein in de gemeente. De gemeente geeft hier samen met Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (hierna: SMD E-H) invulling aan. De negen wijkteams van de SMD E-H werken op hun beurt samen met veel ketenzorgpartners. Ook in Haaksbergen wordt gewerkt in een nieuwe omgeving.

Deel deze ONO-ONO!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Email this to someone